+31 (0) 30 602 16 17
DE WET DBA
Alles wat u moet weten over de Wet DBA
ik wil meer weten

De Wet DBA: de gevolgen

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De handhaving van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2020. Tot deze datum hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben zzp’ers de gelegenheid om orde op zaken te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid.  Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever.

Wet DBA toolkit

Wet DBA Toolkit: 15 praktische tools

Voorkom belastingclaims!

Weet wat u moet doen. Als inhuurspecialist werkten we het afgelopen jaar aan een uitgebreid kennisdossier rondom de Wet DBA.  Op basis van dit dossier stelden we in een praktische Wet DBA-toolkit  samen voor opdrachtgevers.

  • Inzicht in risico’s
  • Regie op zzp contracten
  • Praktische do’s dont’s
Vraag aan!
Modelovereenkomst Brainnet
De modelovereenkomst die Brainnet ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal.

Als onafhankelijke inhuurspecialist geloven wij in een transparante wereld en streven naar eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt.

Toegang tot de juiste kennis en toepassing van wet- en regelgeving is een belangrijke basisvoorwaarde om voor iedereen die wil werken een gelijk speelveld te creëren. Wij willen bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld. Daarom stellen wij de modelovereenkomst van Brainnet beschikbaar voor leveranciers van professionals en marktpartijen.

Het is belangrijk dat u kennis neemt van de leeswijzer zodat u de zaken in de overeenkomst op een juiste wijze interpreteert.
Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, dan vernemen wij dat graag. U kunt ons bereiken op
030 6021617 en vragen naar de afdeling Resourcemanagement.
Bekijk de planning

Algemene Planning

Weten hoe de planning omtrent de Wet DBA eruit ziet? Wij hebben de feiten op een rij gezet.

bekijk de planning

Achtergrondinformatie ontvangen?

De details van de wet grondig nalezen? Samen met juristen en arbeidsdeskundigen bundelden we alle bevindingen over de Wet DBA in een speciale notitie. Deze notitie is inmiddels al ruim 500 keer gedownload!

vraag de notitie aan

Laat u informeren

De afgelopen maanden organiseerden wij inloopspreekuren en informatiesessies door het land. bent u opdrachtgever of zzp'er? Bel ons om een afspraak te maken, we nemen de details met u door. Telefoon: +31 (0) 30 - 602 16 17

Uitzenden of payrollen: alternatieven bij twijfel

Wanneer er twijfel is of er sprake is van ondernemerschap, is het mogelijk te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie. Onze twee zusterbedrijven Flexbrain en Infraflex bieden mogelijkheden zzp’ers in dienst te nemen en via een uitzend of payrollconstructie de professional uit te lenen.

Meest gestelde vragen

Beschikt Brainnet over een goedgekeurde modelovereenkomst?

De modelovereenkomst die Brainnet ingediend heeft bij de Belastingdienst is goedgekeurd. Op 10 maart 2016 heeft Brainnet de beschikking ontvangen. De modelovereenkomst is per heden beschikbaar voor een ieder die hier gebruik van zou willen maken.

Wanneer gaat de nieuwe Wet DBA in?

Sinds 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen en geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Tot 31 december 2019 geldt een overgangsperiode.

Tot wanneer is de VAR geldig?

de VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen. Het eerste jaar hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving.  Daarmee heeft iedereen de tijd om een en ander goed te regelen. De controles kunnen teruggaan tot 1 april 2016, dus het is wel belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het implementeren van de nieuwe wetgeving.

Ik ben zzp'er en heb een contract via Brainnet, moet ik iets doen?

Zzp’ers die via Brainnet aan de slag gaan, krijgen een goedgekeurde modelovereenkomst. Wil je meer informatie of heb je vragen over jouw modelovereenkomst of de Wet DBA? Dan kun je contact opnemen met Brainnet via +31 (0) 30 - 602 16 17.